۰۷ فروردین ۱۳۹۹
فروردین ۷, ۱۳۹۹

۲۲ راه اساسی برای راحت تر زندگی کردن!!

فروردین ۷, ۱۳۹۹ ۰ دیدگاه

۲۲ راه اساسی برای راحت تر زندگی کردن!!

۱- برای خود اهداف قابل دسترس تعیین کنید.

۲- تنها به میزان معقول و در حد توان خود مسئولیت بعهده بگیرید.

۳- کارها، اهداف و وظایف بزرگ را به بخشهای کوچک تقسم کنید. …

۴- مدیریت زمان و الویت بندی را فراموش نکنید.

۵- مدتی از وقت خود را با دیگران و یک دوست صمیمی سپری کنید. سعی کنید فردی را در زندگی بیابید که بتوانید به وی اعتماد کرده و با وی درد دل کنید.

۶- به سرگرمیهایی که علاقه دارید بپردازید.

۷- ورزش کنید و فعالیت بدنی منظم داشته باشید.

۸- از ارتباط با افراد غیر حامی و بی بند و بار اجتناب کنید.

۹- به دوستان و خانواده خود اجازه دهید در امور زندگی به شما کمک کنند.

۱۰- افکار مثبت را جایگزین افکار منفی گردانید.

۱۱- به خاطر داشته باشید که زندگی بطور ذاتی مبهم و نامشخص بوده و در بسیاری از شرایط تنها یک پاسخ واحد مشکل گشا نخواهد بود.زندگی مملو از احتمالات است.

۱۲- شما باید بیاموزید چگونه میان اموری که شما مسئول آنها میباشید و یا نمیباشید تفاوت قائل گردید. معمولا افراد کنترلی که بر شرایط دارند را کمتر و یا بیشتر از آنچه هست بر آورد میکنند.اموری که شما مسئولیتی در قبال آن ندارید و یا خارج از کنترل شماست به حال خود بگذارید.

۱۳- به بزرگتر های خود احترام ویژه بگذارید .

۱۴- شما باید بیاموزید که چه زمان باید با احساسات خود ارتباط برقرار کرده و چه زمان از آنها فاصله بگیرید.

۱۵- شما باید بیاموزید که چه هنگام باید به بر زمان حال تمرکز کنید و چه هنگام به زمان آینده.

۱۶- خوشبختی و نیل به شادی در زندگی هدف نامعقولی نیست، اما شما باید ابتدا مفهوم خوشبختی را برای خود معنا کرده و سپس با برنامه ریزی و ایجاد سلسله مراتب و پیروی از آنها به خوشبختی مطلوب خود دست یابید.

۱۷- شما باید قادر باشید که میان احساسات درونی خود و واقعیتهای عینی تفاوت قائل گردید.

۱۸- شما باید قادر باشید تا با دیگران رابطه برقرار کنید .اجازه بدهید برخی از دوستان و اقوام تان شما را ارزیابی کنند، زیرا آنها قادر خواهند بود خیلی خوبتر شما را از بیرون ببیند ونقاط ضعفتان را بشما بگویند .

۱۹- اعتماد بنفس خود را افزایش دهید.

۲۰- وابستگی خود را به دنیای کاهش دهید.

۲۱- به خاطر داشته باشید هیچ فرد دیگر ی جز خود شما مسئول شادی شما نمیباشد.

۲۲- در مورد چیزی را که نمی دانید و هنوز تجربه نکرده اید نظر ندهید . چگونه با همسرانمان بنگریم