۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸

نکات مهم سلامتی درباره استفاده از کوله پشتی

اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸ ۰ دیدگاه

نکات مهم سلامتی درباره استفاده از کوله پشتی

با بازگشایی مدارس و دانشگاهها بهرهگیری از کوله پشتی در بین دانش آموزان و دانشجویان نیز اکثر خواهد شد, امروز برای سلامت این عزیزان نکاتی را داریم. خرید کیف و کفش مناسب مدرسه, یکی از دغدغه هـای پیش روی خانواده ها بخصوص مادران دراین روزها اسـت. بهمین بهانه با یک متخصص طب فیزیکی در ارتباط با برترین گزینه و بهرهگیری از کوله پشتی بـه گفت‌وگو نشسته ایم.

یک متخصص طب فیزیکی با اشاره بـه این کـه اوضاع صحیح قرار گرفتن کوله پشتی برای حفظ سلامت ستون مهره هـای دانش آموزان ضروری هست, گفت; تسمه هـای کوله پشتی باید طوری تنظیم شود کـه کوله از ناحیه آخرین مهره کمری کـه بـه موازات خط ناف در ناحیه پشتی قرار دارد, پایین تر نیامده و شانه ها رابه طرف عقب نگه دارد.

وی افزود; تمایل شانه‌ها بطرف جلو, بر جا ماندن آثار بند کوله‌ها, ایجاد قرمزی روی پوست افراد و افت کوله بـه سمت پایین از علامت هـای استاندارد نبودن کوله پشتی هست. کوله پشتی و محتویات آن باید کمترین وزن رابه بدن محصل وارد کند. جنس کوله باید از نوع سبک باشد کـه خود موجب اضافه وزن نشود.

این متخصص طب فیزیکی یادآور شد; کوله پشتی ها باید دو بند ضخیم داشته باشند. بند نازک کوله پشتی بـه رگ‌هـای عصب و خونی آسیب وارد کرده و احتمال ایجاد دردهای عصبی مزمن و ناراحتی‌هـای پوستی را افزایش می‌دهد؛ چرا کـه آویزان کردن از یک طرف, باعث کج شدن اندام فرد و آسیب بـه ستون مهره‌ها میشود.

وی گفت; تسمه‌هـای کوله پشتی باید بطور متقارن تنظیم شده باشد. عدم تقارن دو تسمه, موجب بر هم خوردن تعادل بدن می‌شود. دو بند کوله پشتی باید روی سینه قرار گیرد و بهتر هست از کوله پشتی‌هایی کـه دارای بندهایی با دستکم عرض پنج سانتی متر هست, بهرهگیری شود.

این متخصص طب فیزیکی یادآور شد; خانواده‌ها نباید دفتر و کتاب اضافی داخل کیف فرزندان خود بگذارند. بهتر هست در کیف آنها حداکثر دو دفتر و دو کتاب با تعدادی مناسب قلم و اتوماتیک گذاشته شود. پیشنهاد میشود هنگام بلند کردن کوله پشتی بجای کمر, زانوها خم شوند و کتاب هـای سنگین تر در مرکز ثقل کیف و نزدیک بـه پشت فرد قرار گیرند.

وی در اتمام گفت; بهتر هست والدین هر شب کیف فرزندان بـه خصوص دانش آموزان مقطع ابتدایی را بررسی کرده و وسایل اضافی کـه باعث اضافه وزن کوله ها میشوند را خارج کنند. کوله پشتی هایی کـه بند در ناحیه کمر دارند فشار ناشی از سنگینی کوله ها را کاهش می دهند.