۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۸
اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸

دکتر ارتودنسی در کرج و فردیس

اردیبهشت ۷, ۱۳۹۸ ۰ دیدگاه

دکتر ارتودنسی در کرج و فردیس

ارتودنسی از ترکیب دو کلمه ” ارتو ” به معناى صحیح و درست و ” دنسى ” به معناى دندان تشکیل شده است و در معناى تحت اللفظى به معناى صاف کردن دندان مى باشد. البته در ابتدا ارتودنسی فقط براى صاف کردن دندان ها بکار مى رفت اما بعداً تصحیح فکین نیز به دامنه کارى این رشته اضافه شد؛ ( متخصص ارتودنسی کرج ) ازینرو دیگر ارتودنسی را فقط ارتودنسی دندان نمى دانیم و ارتودنسی فک نیز جزو عملکردهاى این رشته به حساب مى آید؛ حتى امروزه از ارتودنسی دندان به تنهایى یاد نمى کنند و نام کامل ترى بر روى آن نهاده اند: ” ارتودنسى و ناهنجارى هاى فک و صورت “.
دامنه کارى دکتر ارتودنسی نیز فقط دندان ها نیست بلکه شامل درمان مشکلات فکى نیز مى شود.
بهترین دکتر ارتودنسی در کرج و فردیس
بسیارى از مراجعین ارتودنسی دندان به هر کسى که ارتودنسی انجام مى دهد لغت دکتر ارتودنسی را به کار مى برند و اصلاً به این موضوع توجه نمى کنند که چه کسى صلاحیت انجام ارتودنسی را دارد و فقط زمانى متوجه صلاحیت دکتر ارتودنسى خود مى شوند که مشکلى پیش مى آید و متاسفانه در این هنگام، کار از کار گذشته است.
قسمت اعظم آموزش ارتودنسی در دوره تخصصى ارتودنسی ارائه مى شود و در دوره دندانپزشکى عمومى فقط آموزش ارتودنسی متحرک انجام مى شود.
چون یک دندانپزشک عمومى آموزش علمى مربوط به ارتودنسی را کسب نکرده است صلاحیت انجام درمان ارتودنسی ثابت را ندارد و انجمن ارتودنتیست هاى آمریکا نیز تاکید دارد که درمان ارتودنسی ثابت (سیم کشى دندان !) فقط باید توسط متخصص ارتودنسی انجام شود.

ارتودنتیست کیست؟
یک فارغ التحصیل دندانپزشکى پس از اتمام دوره دندانپزشکى خود مى تواند در آزمون ورودى تخصص هاى دندانپزشکى شرکت نماید و پس از قبولى در رشته مورد علاقه خود و سپرى کردن این دوره تخصصى،متخصص شود.
متخصصین رشته تخصصى ارتودنسی را ارتودنتیست مى نامند.
ارتودنتیست ها علاوه بر دوره دندانپزشکى،٣-۴ سال بصورت تخصصى فقط ارتودنسی آموزش مى بینند و صلاحیت لازم براى انجام درمان ارتودنسی دندان را کسب مى نمایند.
تشکل صنفى ارتودنتیست ها که مسئولیت تصمیم گیرى در مورد ارتودنسی را بر عهده دارد ” انجمن ارتودنتیست ها ” نامیده مى شود.
دوره ارتودنسی براى دندانپزشکان
برخى از دندانپزشکان در دوره هاى چند هفته اى آموزش ارتودنسی ثابت حضور پیدا مى کنند و اقدام به انجام ارتودنسی ثابت مى نمایند.
این دندانپزشکان گواهى حضور خود در این دوره ها را به عنوان سند صلاحیت خود براى انجام ارتودنسی ثابت ارائه مى کنند؛ در حالى که باید توجه کرد که فقط گواهى آموزش ارائه شده از دانشکده هاى دندانپزشکى کشور ( مراجع آموزش دندانپزشکى ) معتبر مى باشد و حضور در دوره هاى ارتودنسی اصلاً نشان دهنده صلاحیت فرد براى انجام ارتودنسی دندان نیست و آموزش هاى این چنینى به هیچ عنوان ارزش علمى براى انجام ارتودنسی ثابت را ندارد و از طرف مراجع قانونى نیز پذیرفته نیست.
دندانپزشک متخصص ارتودنسی
ارتودنسى دندان اولین تخصص از رشته هاى تخصصى دندانپزشکى مى باشد که در کشور ما و در سال ١٣۵۶ به عنوان تخصص دندانپزشکى پذیرفته شده است .
این دوره تخصصى در ایران زمان ٣-۴ساله دارد و یک متخصص ارتودنسی در ایران پس از فارغ التحصیلى مى تواند کلمه ” متخصص ارتودنسی ” را در تابلو، پروانه مطب و مهر خود درج نماید.
استفاده از کلمه ” ارتودنسی ” به تنهایى نشان دهنده متخصص بودن دندانپزشک نیست و اگر در متخصص ارتودنسی بودن دندانپزشک خود شک دارید مى توانید با جستجو در لینک جستجوى پزشک سازمان نظام پزشکى ایران نسبت به متخصص بودن ایشان اطمینان حاصل فرمایید.
لازم به ذکر است ذکر عناوینى مانند دکتر ارتودنسی ، متخصص ارتودنسی نیز نشان دهنده متخصص ارتودنسی بودن نیست.
دکتر ارتودنسی در کرج
کرج چهارمین شهر پرجمعیت ایران و البته جوانترین و مهاجرپذیرترین کلانشهر کشور مى باشد.
از یک طرف جوان بودن جمعیت این شهر موجب شده تمایل زیادى به انجام ارتودنسى در سطح جمعیت این شهر دیده شود و از سویى دیگر مهاجرپذیر بودن کرج باعث شده بخصوص جمعیت غیربومى این شهر در انتخاب دکتر ارتودنسی خود به سمت تبلیغات کشیده شوند.
متاسفانه تبلیغات عجیب ارتودنسی نیز در کرج زیاد دیده مى شود و مراجعین ارتودنسی بایستى قبل از پذیرش این تبلیغات،صحت و سقم آن را بررسى نمایند.
دکتر ارتودنسی در فردیس
تا سال ١٣٩۶ فردیس جزو یکى از مناطق شهرى کرج به شمار مى آمد و سازمان نظام پزشکى فردیس نیز با کرج یکى بود. با توجه به این موضوع دندانپزشکان کرج ( از جمله دندانپزشکان متخصص ارتودنسى ) نیز مى توانستند با حفظ مطب خود در کرج ، پروانه طبابت در فردیس کرج را نیز دریافت نموده و در این منطقه نیز مشغول به کار شوند.
در هر حال با مستقل شدن شهرستان فردیس و ایجاد سازمان نظام پزشکى فردیس ، دکتر ارتودنسی در کرج و فردیس براى تاسیس مطب بایستى یکى از دو گزینه کرج و فردیس را انتخاب نمایند.
متاسفانه تا انتهاى سال ٩۶ هیچ دکتر ارتودنسى متخصصى در فردیس مطب دایر ننموده است و این بزرگترین اشکال انجام ارتودنسی در خود فردیس مى باشد.
کلینیک دندانپزشکى یا مطب ارتودنسى؟
البته قبلاً بصورت مفصل در مقاله اى جداگانه به کلینیک دندانپزشکى یا مطب ارتودنسى پرداخته ایم که در صورت علاقه مندى مى توانید به آن مراجعه نمایید.
به طور خلاصه بایستى عنوان کرد که درمان ارتودنسى ، متفاوت از درمان هاى معمول دندانپزشکى است و بهتر است در محیطى مخصوص به خود ارائه شود.
دسترسى مداوم به دکتر ارتودنسی و بهداشت بهتر وسایل ارتودنسى از جمله مزایاى ارتودنسی در مطب ارتودنسی نسبت به کلینیک دندانپزشکى است؛ به طور کلى در انتخاب محیط درمانى،مطب ارتودنسى یک متخصص ارتودنسى نسبت به ارتودنسی در کلینیک دندانپزشکى اولویت دارد.
دکتر ارتودنسی خوب در کرج
موفقیت درمان ارتودنسی ،قبل از هر چیزى به توانایى و مهارت دکتر ارتودنسى ( دکتر ارتودنسی در کرج و فردیس ) شما بستگى دارد. با توجه به توضیحات داده شده خودتان بایستى بتوانید یک دکتر ارتودنسى خوب را پیدا کنید.
اولین چیزى که بایستى براى انتخاب دکتر ارتودنسی خوب مدنظر قرار گیرد متخصص بودن وى مى باشد.حتماً از متخصص ارتودنسی بودن وى مطمئن شوید چرا که اگر درمان ارتودنسی خود را نزد دکتر ارتودنسی غیرمتخصص آغاز کنید، در صورت بروز مشکل،هیچ دکتر متخصص ارتودنسی ادامه درمان ارتودنسی دندان شما را نخواهد پذیرفت.
بهترین دکتر ارتودنسی در کرج
در قدم دوم از بین متخصصین ارتودنسی که در کرج مشغول به کار مى باشند بایستى بهترین دکتر ارتودنسی کرج را انتخاب نمایید.
حتماً از کسانى که نزد متخصص ارتودنسی مدنظر شما ارتودنسی انجام داده اند نظر بخواهید؛ قبل و بعد ارتودنسی وى را ارزیابى کنید و با سلیقه ارتودنسى وى آشنا شوید.
در ویزیت ارتودنسی با وى از میزان تسلط و توضیحات ارتودنسی ایشان مطمئن شوید و در نهایت حتماً از اینترنت راجع سوابق تحصیلى و کارى وى سرچ نمایید.

دکتر ارتودنسی متخصص یا دکتر ارتودنسی غیرمتخصص
یک دکتر ارتودنسی متخصص چندین سال اضافه تر از یک دکتر ارتودنسی غیرمتخصص آموزش ارتودنسی را دیده است و قادر است درمان ارتودنسی شما را با تسلط و مهارت در حداقل زمان ممکن پیش ببرد.
اگر ارتودنسى شما به مشکل بربخورد یک دکتر ارتودنسی متخصص قادر است مشکل شما را حل کند و نیازى به ارجاع به فرد دیگرى نیست در صورتى که در همین شرایط مشابه، دکتر ارتودنسی غیرمتخصص شما را به دکتر ارتودنسی متخصص ارجاع خواهد داد.
یک دکتر متخصص ارتودنسی چون تماماً بیمار ارتودنسی ویزیت مى کند روى درمان ارتودنسی متمرکز مى باشد و ازینرو هم امکانات ارتودنسی بیشترى در مجموعه خود فراهم خواهد کرد و هم کیفیت درمان بالاترى را نسبت به دکتر ارتودنسی غیرمتخصص ارائه خواهد نمود.
در مطب یک دکتر ارتودنسی متخصص ، تمام مراجعین، ارتودنسی دارند و از همین مراجعین ارتودنسی ایشان مى توانید تجربه هاى زیادى بیاموزید و اگر اولین ویزیت ارتودنسی شما نیز باشد،حتى مى توانید از سایر بیماران ارتودنسی نظرخواهى نمایید.
یک دکتر ارتودنسی متخصص، تعداد درمان هاى ارتودنسی قبلى بیشترى را انجام داده است و ازینرو در ارتودنسی تجربه به مراتب بالاترى خواهد داشت.نمونه هاى ارتودنسی قبل و بعد بیشترى را هم از وى مى توانید ببینید و سلیقه کارى وى را مشاهده نمایید.
دکتر فوق تخصص ارتودنسی در کرج ( دکتر ارتودنسی در کرج و فردیس )
استان البرز فقط یک فوق تخصص ارتودنسی ( فلوشیپ ارتوسرجرى ) دارد که در زمینه ارتودنسی جراحى فک در کرج فعال مى باشند.دکتر فرزین اصلانى تنها فوق تخصص ارتودنسی ( فلوشیپ ارتوسرجرى ) استان البرز و کرج مى باشند.
کلینیک تخصصى ارتودنسى در کرج
مفهوم کلینیک ارتودنسی از کلینیک دندانپزشکى جداست؛ کلینیک ارتودنسی به مرکز درمانى گفته مى شود که چندین متخصص دندانپزشکى مربوط به ارتودنسی با همکارى یکدیگر روى انجام درمان هاى ارتودنسی متمرکز مى باشند.
در تنها کلینیک ارتودنسى کرج ، دکتر ماندانا حجازى ( بهترین متخصص دندانپزشکى کودکان کرج ) دکتر فرزین اصلانى ( تنها فوق تخصص دکتر ارتودنسی در کرج و فردیس ) و جراحان فک و صورت همکار با آنها مجموعه اى را طراحى کرده اند که براى مراجعین،در هر سنى که باشند، ارتودنسی تخصصى را ارائه مى نمایند.
هزینه دکتر ارتودنسی در کرج و فردیس
برخى افراد در توجیه اینکه چرا ارتودنسی خود را نزد دکتر ارتودنسی غیرمتخصص شروع کرده اند، بحث هزینه را پیش مى کشند و عنوان مى کنند که هزینه ارتودنسی دکتر متخصص ارتودنسی بالاتر بوده و نتوانسته اند تامین نمایند.
در پاسخ بایستى گفت که در شرایط درمان فعلى ارتودنسی در کرج ،هزینه اى که بایستى در قبال انجام ارتودنسی نزد دکتر ارتودنسی غیرمتخصص بپردازید تفاوت چندانى با دکتر متخصص ارتودنسی ندارد ولى درمان نزد متخصص ارتودنسی مزایایى را دارد که در ازاى این تفاوت مالى اندک ارزشمند مى باشد.
یک دکتر ارتودنسی غیرمتخصص مهارت به مراتب کمترى دارد و اگر ارتودنسی شما به مشکل بربخورد بایستى هزینه ارتودنسی به مراتب بالاترى را براى تصحیح آن ( البته اگر دکتر متخصص ارتودنسی آنرا بپذیرد ) پرداخت کنید.
ارتودنسی اقساطى در کرج
حتى اگر هزینه ارتودنسی متخصص ارتودنسى مدنظر شما بالا باشد نیز مى توانید با مدیر مالى ایشان مذاکره نمایید تا شرایط مالى پرداخت شما براى انجام ارتودنسی را بپذیرند.
پرداخت مالى هزینه ارتودنسی در کرج معمولاً به این شکل مى باشد که ابتدا یک پیش پرداخت دریافت مى گردد و در ادامه باقى هزینه ارتودنسى بصورت ارتودنسى اقساطى دریافت مى گردد.
در اصل ارتودنسی اقساطى در کرج نسبت به ارتودنسی نقدى بسیار شایعتر است و چون درمان ارتودنسی دندان نیز درمانى طولانى است، مى توانید ارتودنسی قسطى خود را به نحوى تنظیم کنید که تا پایان درمان ، هزینه ارتودنسی را تسویه نمایید.