۲۹ اسفند ۱۳۹۸
اسفند ۲۹, ۱۳۹۸

تاریخچه فرش ایران

اسفند ۲۹, ۱۳۹۸ ۰ دیدگاه

تاریخچه فرش ایران

فرش بافی، رشتن و بافتن فرش به زمان تهمورث باز مى گردد. فرش ایرانى در سرتاسر جهان، در میان فرش هاى آسیایى بسیار مشهورند، قالیچه ها و فرش ایرانی پیوند بافندگان را با آرزوها، باورها و نیازهاى آن ها آشکار مى سازد.


فرش ایرانى، افتخار ملى

ذوق و خلاقیت هنرى هر جامعه اى از سنن زندگى و سوابق تاریخى و محیط زیست آحاد آن قوم ریشه و الهام مى گیرد و غالبا این ذوق و استعداد در یک و یا چند رشته خاص به گونه اى متبلور مى شود که رقابت جوامع دیگر با آن ملت ها و اقوام در آن رشته ها به دلایل متعدد تا حدودى دشوار مى گردد.

از جمله هنر هایى که در این سرزمین در مرور زمان به کمال و استادى رسیده و ذوق هنرمند ایرانى در پهنه آن فرصت تجلى وافر یافته هنر قالیبافى یا بافتن فرش است.

فرش,فرش ایرانى,بافتن فرش

بهترین فرش ایرانى آن هایى هستند که به وسیله ایرانى ها ساخته شده اند

تاریخچه فرش ایران:
آغاز فرش بافی، رشتن و بافتن فرش به زمان تهمورث باز مى گردد. در تاریخ طبرى از فرش هایى که با مو و پشم حیوانات در این دوره بافته شده سخن رفته است. قدیمى ترین نشانه از هنر قالیبافى به عصر مفرغ باز مى گردد، این نشانه یک کارد قالیبافى است که از گورهاى عهد مفرغ ترکمنستان و شمال ایران یافت شده است. در شهر سوخته (دشت سیستان، جنوب شرقى ایران) نیز فرش هاى حصیرى و پارچه و ابزارهاى بافندگى به دست آمده که متعلق به ٢۵٠٠ سال پیش از میلاد است.

کهن ترین قالى ها و فرش ها
به ترتیب فرش های کشف شده در نقش برجسته کاخ نینوا، فرش پازیریک از پنجمین گور اقوام سکایى، تکه فرش قومس (دوران ساسانیان). درقرون اولیه هجرى پس از نفوذ اسلام طرح فرش ها، به سبب منع شبیه سازى و زینت، تغییر کرد اما در زمان خلفاى عباسى که تجملگرایى و قصرهاى پر زرق و برق رواج یافت، بافت اینگونه فرش ها نیز رونق گرفت.

فرش ایرانى نماد زندگى ایرانى:
فرش ایرانى (که بیشتر به عنوان فرش پارسى شناخته مى شوند) در سرتاسر جهان، در میان فرش هاى آسیایى بسیار مشهورند. بهترین فرش هاى ایرانى آن هایى هستند که به وسیله ایرانى ها ساخته شده اند. فرش ایرانى مهارت ایرانیان در انتخاب مواد، گره زنى، تکنیک هاى رنگ آمیزى، آفرینش طرح ها و الگوها را آشکار مى سازد.

قالیچه ها و فرش ایرانى پیوند بافندگان را با آرزوها، باورها و نیازهاى آن ها آشکار مى سازد، و همچنین بازتابى از شرایط زندگى و موقعیت فرهنگى هنرمند، وضعیت جوى منطقه، منابع گیاهى و وضعیت جغرافیایى محل زندگى هنرمند هستند.

افسانه ها، الهام بخش فرش ایرانى
طرح ها، الگوها و موضوع فرش ایرانى از طبیعت، تاریخ و افسانه ها الهام گرفته است. در واقع ریشه ساخت فرش را باید در زندگى عشایرى جستجو کرد، که بعدها بافتن فرش به شهرها و روستاها راه پیدا کرده است.

فرش پارسى,کهن ترین فرش ها,فرش

فرش عشایرى حاوى اطلاعات نمادین است

رازهای نماد ونشانه های فرش ایرانی
شناخت و تحلیل نمادها و نشانه ها در هنر ایران، به خصوص در دست بافته ها امرى ضرورى است که به اندازه آفرینش و خلاقیت هنرى مهم است. بسیارى از نقوش و تصاویر متن قالى و فرش، به خصوص در فرش عشایرى حاوى اطلاعات نمادین است و اغلب از لحاظ ظاهر، دلالتى با موضوع ندارد. به این معنى که از مشخصات آنها نمى توان به مفهوم آن پى برد. علاوه بر این، این نقوش نشانى از هویت فرهنگى بافنده دارند که از گذشته تا به امروز به طور وسیعى از سوى مردم آن فرهنگ استفاده شده است.