۲۵ اسفند ۱۳۹۸
اسفند ۲۵, ۱۳۹۸

بلوغ اجتماعی چه مرحله ای از زندگی است؟

اسفند ۲۵, ۱۳۹۸ ۰ دیدگاه

بلوغ اجتماعی چه مرحله ای از زندگی است؟

بلوغ اجتماعی مرحله ای است که انسان به خودکفایی، استقلال، قدرت تصمیم گیری و هویت میرسد ، افراد دیگر را می پذیرد و با آن ها تعامل سازگار برقرار میکند. از آن جا که بیشترین جمعیت کشورمان را جوانان تشکیل داده اند و باتوجه به این که بیش تر مشکلات جوانان ریشه در جوانی و رشد اجتماعی آنان دارد و استقلال، ماهیت و شکل پذیری آن که مبنای رشد اجتماعی را تشکیل می‌دهند در نوجوانی آغاز میشوند.

اهمیت بلوغ اجتماعی در نوجوانی را به صورت قابل ملاحظه ای مطرح میکند . بچه ها هم زمان با رشد عاطفی از نظر اجتماعی هم رشد میکنند و قالب ها، ارزشها، و رفتارهای موردنظر فرهنگ و جامعه را می آموزند.( اجتماعی شدن) دختران و پسران نوجوان در جوامع گوناگون و در خانواده های متفاوت تحمل یکسانی در پذیرش قوانین اجتماعی شان ندارند.

اهمیت نوجوانی از طرفی به دلیل رشد همه جانبه جسمانی نوجوان و از طرفی دیگر به گسترش استعدادهای روانی وی مربوط است.

خانواده مهم ترین پایگاه در رشد عواطف و رشد اجتماعی نوجوان محسوب میشوند و وضعیتهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، میزان تحصیلات والدین، اداب و رسوم، تعداد اعضای خانواده و آرزوهای والدین بر رشد عواطف و رشد اجتماعی نوجوانان تاثیرگذار هستند.

دختران و پسران نوجوان به اهمیت روابط اجتماعی آگاه اند و حساسیت آنان به این امر باعث میشود تا خود را با علائق و دیدگاه های اشخاص گروه تطبیق دهند. از این جهت گروه‌های کوچک و بزرگ تشکیل می‌دهند . نوجوانان نسبت به موقعیت خود در گروه توجه خاصی دارند. نسبت به اعضای گروه وفادار و در برابر انتقاد دیگران نسبت به آنان حساس اند. کسب مهارت های اجتماعی، برقراری رابطه، شناخت و ارزیابی دیگران و حس وفاداری نسبت به اعضای گروه من جمله فواید عضویت در گروه است.

بلوغ اجتماعی,بلوغ اجتماعی زودرس,بلوغ اجتماعی چیست
نشانه های رسیدن به بلوغ اجتماعی

خصوصیات مهم یک جوان که از نظر اجتماعی رشد یافته است بطور خلاصه عبارتند از:

۱- خود کفا و مستقل است و قابلیت هدایت اعمالش را دارد.

۲- متعهد است و از زیر بار مسوولیت شانه خالی نمی کند.

۳- میانه رو و معتدل است.

۴- آینده نگر، امیدوار و خوشبین است و هیچوقت در برابر سختی ها و شکست ها و روحیه خود را نمی بازد و در صورت تکرار احتمالی شکست، دوباره و دوباره فعالیت را از سر می گیرد تا به هدف و کمال برسد.

۵- به زندگی خود معنای واقعی میدهد .

۶- نسبت به انسانها حس تکلیف و وظیفه میکند .

۷- با گذشت و عفو کننده است و عذر عذرخواهان را می پذیرد.

۸- تمامی نقاط ضعف و قوت خود را قبول دارد و خود را هم می شناسد.

بلوغ اجتماعی,بلوغ اجتماعی زودرس,بلوغ اجتماعی چیست
بلوغ اجتماعی در ارتباطات

۹- هدف های طولانی مدت و جهت دار دارد.

۱۰- اهل تعاون و همکاری است

۱۱- توجه و تائید سایرین را از طریق درست و اصول برتری و ارتقای شخصیت خود به دست می آورد.

۱۲- انتقاد به سایرین را بصورت سازنده، آرام، و ساده و با زبانی ملایم مطرح می نماید و از انتقاد آن ها نسبت بخود عصبانی نمی شود.

۱۳- روحیه قدر دانی و تشکر در تمامی زمینه ها در وی وجود دارد .

۱۴- ارشاد و راهنمایی افراد دیگر را می پذیرد.

۱۵- زندگی را راحت می گیرد.

۱۶- صبر و شکیبایی دارد.

۱۷- شادمان ، متواضع و خوش اخلاق است.